Näytteenotto

Näytteenotto


Edustava ympäristönäyte tarkoittaa näytettä, jonka perusteella voidaan tehdä luotettavia arvioita sen ympäristön osan ominaisuuksista, josta näyte on otettu.


Tällaisten näytteiden ottaminen ja kenttämittaus erilaisista ympäristökohteista edellyttää hyvää näytteenoton ja mittausten teorian ja virhelähteiden tuntemista sekä hyvää perehtyneisyyttä kenttätoimintaan käytännössä. Pätevä näytteenottaja tuntee tälle toiminnalle asetetut yleiset laatuvaatimukset ja hänellä on järjestelmän mukaiset tiedot ja taidot. Tämän pätevyyden voi todentaa näytteenottosertifikaatilla, jonka myöntää Suomen ympäristökeskus.


Feasibin näytteenottajilla on sertifikaatit vesinäytteenottoon ja -mittaukseen sekä koulutus maaperä- ja jäteympäristöjen näytteiden ottamiseen. Teemme näytteenottoa pääasiassa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

vesinäyte, maaperänäyte, maanäyte, velvoiteseuranta, Haapajärvi, Nivala, Ylivieska, Sievi, Toholampi, Reisjärvi, Haapavesi, Pyhäjärvi, Kiuruvesi, Lestijärvi, Kaustinen

Pyydä tarjous näytteenotosta: