Kivinäytteiden esikäsittely

Kivinäytteiden esikäsittely

Tarjoamme kivi- ja kairasydännäytteiden esikäsittelyä palveluna siirrettävällä yksiköllä siellä, missä sille on tarvetta.


Palvelumme koostuu siirrettävästä esikäsittely-yksiköstä sekä henkilökunnasta. Näytteet käsitellään syntypaikalla, jolloin vain laboratorioon lähetettävät näytteet vaativat kuljetuksen. Konseptissamme näytteillä on nopea läpimenoaika ja alustavat analyysitulokset saadaan jo esikäsittelyvaiheessa.

Hyötyjä ovat kuljetustarpeen minimointi, näytteiden esikäsittelyn nopeutuminen ja alustavien tulosten saanti, ristikontaminaatioriskin poistuminen sekä hiilijalanjäljen merkittävä pieneneminen sekä kustannussäästöt.

Konseptimme räätälöidään juuri teidän näytteillenne sopivaksi sinne, missä teillä on sille tarvetta. Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa teitä.​

Palvelukokonaisuus


  • Kivi- ja kairasydännäytteiden esikäsittely
  • Koulutettu henkilökunta
  • Siirrettävä yksikkö
  • Muokkaus asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Laadunvalvonta, QAQC
  • Online-seuranta näytevirralle
  • Ei ristikontaminaatioriskiä

Palvelu lyhentää näytteiden läpimenoaikaa ja vähentää kuljetustarvetta.

Lisäksi hiilijalanjälki pienenee merkittävästi!

Näytteenkäsittelyn kehitysympäristö

Laboratorion tiloihin Nivalaan on rakennettu näytteenkäsittelyn kehitysympäristö. Ympäristössä testataan esikäsittelylaitteistojen soveltuvuutta erilaisille näytteille. Kehitysympäristön rakentamiseen on saatu tukea Euroopan unionilta.