Palvelut

Palvelut

Näytteenotto


Sertifioitua vesi- ja maaperänäytteiden ottoa

Vedenkäsittelykokeet


Vedenkäsittelykokeita laboratorio- ja

pilot -mittakaavassa

Levänkasvatus


Levänkasvatus ja levänkasvatus-

laitteistojen operointi

Konsultointi


Asiantuntijapalveluita ympäristö-, energia- ja kiertotalousalalla.

Laboratoriopalvelut


Näytteiden analysoinnit ja mittaukset

sekä laboratoriokokeet

Kivinäytteiden esikäsittely


Kivi- ja kairasydännäytteiden esikäsittelyyn räätälöity liikuteltava palvelu.