Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Feasib Oy:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, jota sovelletaan henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 9.8.2022.


1. Rekisterinpitäjä
Feasib Oy

Y-tunnus: 1070074-8
Vierimaantie 5
84100 Ylivieska


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Feasib Oy / Markus Latvala
Vierimaantie 5
84100 Ylivieska
markus.latvala@feasib.com


2. Rekisteröidyt
Feasib Oy:lla on käytössä Isolta Arkhimedes- ja Visma Fivaldi -ohjelmistot, joissa on yrityksen asiakasrekisteri, myynti- ja ostolaskut sekä palkkahallinto. Hanketoiminnan toteuttamiseksi keräämme hankekohtaisesti tietoa esim. hankkeisiin liittyvissä tapahtumissa ja hankkeiden projektityöntekijät tallentavat kerätyt tiedot hankekohtaiseen
tiedostoon T:/Hankkeet/Hankkeen nimi.


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella esim. hankkeeseen liittyvän tapahtuman yhteydessä kerätty osallistumisluettelo, messuilla suostumuksen perusteella saatu kiinnostus hankkeeseen.
 • Henkilötietoja käytetään sidosryhmätapahtumien järjestämiseen.
 • Henkilötietoja käytetään suostumuksen perusteella hankkeisiin liittyvien selvitysten ja toimeksiantojen tietojenkäsittelyssä.


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Hanke- ja kehitystoiminnan mahdollistaminen
 • Toiminnan harjoittamisen mahdollistaminen
 • Sidosryhmätapahtumien järjestäminen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:


Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista


Asiakasrekisterin henkilötiedot säilytetään toistaiseksi.

Kerättäessä henkilötietoja heidän suostumuksellaan hankkeisiin liittyvien tapahtumien tms. yhteydessä ilmoitetaan henkilölle

 • Organisaation nimi
 • Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään
 • Kuinka kauan tieto säilytetään
 • Mikä toinen organisaatio voi saada tiedot
 • Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
 • Oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseen


5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen markus.latvala@feasib.com


Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.


Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.


On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Hanke- ja kehitystoiminnassa asiakas luovuttaa meille tiedot esim. hankkeeseen liittyvässä tapahtumassa tai ilmoittautuu hanketoimintaamme sähköpostin kautta.
 • Lisäksi toimihenkilöidemme sähköposteihin tulee informaatiota hanke- ja tapahtumajärjestelyjen yhteydessä, jolloin tietoa tallentuu toimihenkilöiden käyttämiin järjestelmiin.


Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Feasib Oy:n ulkopuolelle.


8. Käsittelyn kesto

 • Asiakkuustiedot säilyvät tietojärjestelmässä, ellei niitä erikseen poisteta.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan ilmoittamalla siitä markkinointipostin lähettäjälle.


9. Henkilötietojen käsittelijät
Feasib Oy:n asiakasrekisteriin ja yhtiön hanketiedostoihin on pääsy yrityksen työntekijöillä. Tilitoimistopalvelut tuottaa Tiliviesti Oy, joka on Visma Fivaldi taloushallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä.


Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.