Referenssejä

Referenssejä:

Rupert Finland

Pahtavaaran kaivoksen ympäristöjohtamisen palvelut ja kairasydännäytteiden esikäsittely.

POPELY: Hitura

Kaivoksen sulkemiseen liittyvä konsultointi ja vesien tarkkailu.

Vesieko

Vedenkäsittelykemikaalien testaus.

Hemka

Aktiivihiilen puhdistuskyvyn testaus ja vedenkäsittely-pilottien näytteiden analysoinnit.

Energiavirasto

Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueellinen energianeuvonta 2019-2025.

Kaustinen seutu

Biokaasuopas digitaalisena sekä painettuna versiona.

Tutustu oppaaseen täältä.

Ruutikankaan ampumarata

Sertifioitu näytteenotto ja lausunnot näytteistä.

Vestia & Ytek

Akkukierrätyspuiston projektisuunnitelma, konsortion luominen ja rahoitushakemus sekä käynnistäminen.

Recion

EU:n teollisuuspäästödirektiivi- laitoksen perustilaselvitys, velvoitetarkkailuohjelma, hule-vesien seuranta ja analyysit.

Ramboll & Huesker

Reaktiivisten vedenkäsittely-altaiden seuranta ja analyysit.

Kaustisen seutu

Biokaasun kysyntään ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät KIERTH₂ON 2.0 -hankkeelle.

Motiva

Keino-muutosagentti Pohjois-Pohjanmaalla. Neuvomme ja tuemme alueen julkisia hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa.