Vedenkäsittelykokeet

Vedenkäsittelykokeet

Laboratoriomittakaava

Laboratoriossamme voidaan testata monipuolisesti erilaisia vedenkäsittelyratkaisuita pienessä mittakaavassa. Parhaiten toimivat ratkaisut voidaan testata pilot-mittakaavassa koekentällämme.

 

Kolonnikokeet

Kolonnikokeilla voidaan mitata erilaisten materiaalien vedenpuhdistuskykyä analysoimalla kolonniin menevän ja tulevan veden haitta-ainepitoisuuksia. Lisäksi kolonneissa on mahdollista testata materiaalien rapautumista tai liukoistumista. 

 • Kokeet voidaan toteuttaa jatkuvatoimisina
 • Virtaamat alkaen 0,02 ml/min


Esimerkkejä tehdyistä kokeista:

 • Aktiivihiilen ravistelukokeet puhdistuskyvyn selvittämiseksi
 • Fosforin saostuskemikaalien vertailu

Suljettu kaivosalue mahdollistaa autenttiset vedenkäsittelyn testaukset.


 • Alueella on erilaisia vesilinjastoja ja altaita, jotka ovat muokattavissa tarpeiden mukaan
 • Alue mahdollistaa erilaisten pilottien jatkuvatoimisen testauksen
  • Mahdollisuus 1-20 m3/h virtaamiin
 • Alueelle tuleva vesi on sulfaatti- ja metallipitoista
 • Esimerkkejä alueella testatuista reaktiivisista materiaaleista:
  • Geopolymeerit
  • Aktiivihiili
  • Suodatusmatot 
  • Aktiiviset padot

Tarjoamme vedenkäsittelykokeita myös täyden palvelun kokonaisuuksina:

 1. Koesuunnitelman laadinta
 2. Koelaitteiston suunnittelu ja rakentaminen
 3. Näytteiden otto ja analysointi
 4. Tulosten tulkinta ja raportointi


Vedenkäsittelyn koekenttä