Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut

Palvelut


  • Vesi- ja maanäytteenotto - sertifioidut näytteenottajat
  • Perusmetallianalytiikka (FAAS)
  • Pääravinteet, anionit
  • Haastavat matriisit
  • Vaahdotus- ja saostustestit
  • Sulfaatinpoistotestaus
  • Seulonta & partikkelikokojakauma
  • Lausunnot