CONSULTING
Feasib
Feasib Consulting

Feasib Consulting tarjoaa vaativia ympäristöjohtamisen konsultointipalveluita. Asiakkaitamme ovat mm. kaivosteollisuus, energia-, jätehuolto- ja julkinen sektori. Toteutamme myös uusien teknologioiden teknis- taloudellista arviointia ja kehittämispalveluita.


Alla esimerkkejä viimeisistä asiakasprojekteistamme


Energiavirasto: Alueellinen energianeuvonta


Alueellinen energianeuvonta edistää energiansäästöä ja energiatehokkuutta jakamalla hyviä esimerkkejä ja toimintatapoja kuluttajille, yrityksille ja kunnille. Energianeuvonta, energiakatselmoinnit sekä kuntien ja yritysten energiatehokkuus-sopimukset ovat työkaluja joilla todennetaan Suomen CO2-päästövähennys -tavoitteiden täyttymistä. Feasib Consulting toteuttaa alueellista energianeuvontaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla vuosina 2019-2023. Lapin energiakonttori.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Hituran kaivoksen sulkeminen


Feasib Consulting vastaa Hituran suljettavan nikkelikaivoksen vesien kokonaishallinnasta, kuormituksen suunnittelusta, pölynhallinnasta sekä useista erilaisista suunnittelun ja toteutuksen tukipalveluista.


Vestia &

Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy

 

Esiselvitys Suomen kiertotalous-liiketoiminnasta ja alueellisen jätehuoltoliiketoiminnan mahdollisuuksista.

Belvedere Mining Oy:n konkurssipesä

 

Kaivosteknologiaan ja omaisuuden realisointiin liittyviä huoltosuunnitelmia, rajapinta-tarkasteluja, data-analyysiä sekä logistiikan suunnittelua.

Rupert Finland Oy

 

Pahtavaaran (Sodankylä) kultakaivoksen HSE-management, kaivoksen uudelleenkäynnistykseen sekä malminetsintään liittyvät ympäristö- ja työsuojelutehtävät. 

Feasib
Feasib

Copyright © All Rights Reserved

Ota yhteyttä!

Feasib Consulting

Kiviojantie 29, 84100 Ylivieska


Feasib Analytics

Kummuntie 8, 85560 Nivala

Markus Latvala

+35840 149 7541